Historical

HOT Ingrid, the White Deer

4.4
Chapter 83 August 8, 2021
Chapter 82 August 4, 2021

HOT Martial Peak

3.4
Chapter 1720 November 27, 2021
Chapter 1719 November 27, 2021

HOT Miao Shou Xian Dan

3
Chapter 153 September 23, 2021
Chapter 152 September 23, 2021

HOT Shen Yi Di Nu

3.9
Chapter 448.5 November 21, 2021
Chapter 448 November 21, 2021

HOT Golden Time

4.8
Chapter 74 November 12, 2021
Chapter 73 November 12, 2021

HOT Slave To The Enemy Emperor

4.3
Chapter 33 July 20, 2021
Chapter 32 July 20, 2021

HOT Reminiscence Adonis

4.3
Chapter 188 August 5, 2021
Chapter 187 August 4, 2021

HOT The Princess’s Time Travel

4
Chapter 225 September 9, 2021
Chapter 224 September 3, 2021

HOT The Journey

4.6
Chapter 219 December 14, 2020
Chapter 218 December 11, 2020